Data Opslag

De diskruimte op C&CZ servers kan door gebruikers benaderd worden vanaf allerlei C&CZ servers en werkplekken, maar ook vanaf andere werkplekken of zelfs vanaf thuis met WinSCP of via VPN. Van vrijwel alle schijven die onder beheer van C&CZ staan, worden regelmatig backups gemaakt, zodat bij kleine of grote calamiteiten de data niet verloren gaan.

Home directories

  • Elke gebruiker met een Science login heeft (recht op) een eigen stuk diskruimte van enkele Gigabytes op een server. Die diskruimte wordt onder Unix/Linux de “home-directory” en onder Windows de “H- of U-schijf” genoemd. De plaats van de homedirectory (op welke server) kan men zien door in te loggen op de Doe-Het-Zelf website.

Naamgeving

naamgeving voorbeeld
Loginnaam guest204
Windows pad \\home1.science.ru.nl\guest204 (check op DHZ)
MacOS / Linux pad smb://home1.science.ru.nl/guest204
Linux (door C&CZ beheerde systemen) /home/guest204

Toegangsrechten

Lang geleden was de (Unix) homedirectory van een gebruiker, op enkele afgeschermde delen na, leesbaar voor alle andere gebruikers van de server. Tegenwoordig is de homedirectory van een gebruiker alleen toegankelijk voor de gebruiker zelf. De gebruiker kan zelf de toegangsrechten wijzigen. C&CZ controleert op homedirectories die voor iedereen schrijfbaar zijn.

Toegang via NFS

Een homedirectory (U: schijf) kan op Linux aangekoppeld worden via NFS/Kerberos (English only).

Functionaliteit en prijs van netwerkschijven

RAID server schijven

Aparte schijfruimte (diskruimte) voor groepen/afdelingen/projecten: er zijn enkele fileservers met RAID opslag waarop partities gehuurd kunnen worden voor een periode van 3 jaar. De prijs voor nieuwe schijven of verlenging van oude schijven is per juli 2018 intern FNWI:

grootte incl. backup zonder backup
ca. 200 GB € 40 per jaar € 10 per jaar
ca. 400 GB € 80 per jaar € 20 per jaar
> 400 GB up to 1 TB (daily backup alleen als niet te veel dagelijks veranderende kleine bestanden) € ??? per TB/jaar afhankelijk van welke backup € 50 per TB/jaar
> 1 TB (no backup?) N/A Zie Ceph storage

Hoewel zelfs de goedkoopste versie aanmerkelijk duurder is dan het aanschaffen van 1 harde schijf voor 1 PC, is het vaak zinvol vanwege de betrouwbaarheid (redundante schijven, backup, onderhoudscontract) en bedrijfszekerheid (stabiele server). Een of meer mappen op zo’n partitie kunnen op Windows PCs beschikbaar worden als een schijf, door het maken van een netwerkverbinding. Op Unix/Linux computers kunnen ze via NFS aangekoppeld worden. De mogelijkheid om te lezen en/of te schrijven in zo’n map kan beperkt worden tot een groep logins. Die groep kan door de afdeling zelf beheerd worden via de Doe-Het-Zelf website.

C&CZ heeft op die servers een service contract afgesloten en beschikt over reserve-apparatuur, waardoor een storing relatief snel opgelost kan worden. Omdat de schijven in een RAID-set opgenomen zijn, veroorzaakt het uitvallen van 1 of zelfs 2 schijven, geen storing voor gebruikers. Van de partities worden ook (dagelijks en incrementeel) backups gemaakt, zodat zelfs bij uitval van de hele serverruimte de data nog (ooit) teruggezet kunnen worden.

Ceph Storage

Vanaf november 2019 kunnen we bijna oneindige storage aanbieden voor FNWI middels ons Ceph storage cluster. Door hoe Ceph werkt is er een afweging tussen snelheid en redundantie. Met de extra redundantie opties kunnen we zelfs betere beschikbaarheid bieden dan bij RAID-6 systemen. De fysieke opslag servers zijn verdeeld over 3 locaties (datacenters). NB Ceph volumes hebben geen backups, de volumes zijn doorgaans te groot om te kunnen backuppen.

Keuzes in redundantie

Ceph heeft de mogelijkheid om data op verschillende manieren op te slaan (per “pool” te kiezen), standaard worden blokken 3 maal opgeslagen, zodat bij verlies van ́é́én blok er nog twee kopiëen over blijven. Inmiddels is het ook zo dat de 3copy pool blijft werken bij uitval van een heel datacenter. In het begin hadden we twee locaties, waardoor we voor betere betrouwbaarheid een 4copy pool hebben gemaakt, maar die voegt met drie locaties weinig toe aan de betrouwbaarheid.

Naast het opslaan van kopiëen kent Ceph ook nog “Erasure Coding” (EC) als vorm van redundantie. Het voordeel van deze manier is dat je minder redundantie overhead hebt, door het gebruik van een algoritme zoals bijvoorbeeld RAID-6 toe te passen. Het nadeel van EC is dat de overhead voor kleine bestanden erg groot is. Er zijn verschillende EC pools; EC8+3: goedkoop, maar bij vernietiging van 1 heel datacenter is alle data weg (heel onwaarschijnlijk dat dat gebeurt), bij tijdelijke uitval van een datacenter is de data veilig, maar even niet beschikbaar. De EC5+4 pool blijft beschikbaar en schrijfbaar bij uitval van 1 datacenter en bij vernietiging van een datacenter is de data nog veilig.

Ceph Erasure coding heeft een grote overhead bij kleine files, de prijzen in de tabel hieronder zijn gebaseerd op de optimale overhead, die pas benaderd wordt met files groter dan 4 megabytes.

Pool waarom prijs per TB* per jaar zonder backup
Erasure coding 8+3 goedkoop € 50
Erasure coding 5+4 goedkoop + extra redundantie € 60
3 copy snellere r+w € 100

* 1TB is 1.000.000.000.000 bytes

De Ceph storage kan in overleg worden aangeboden als Windows/Samba share, NFS share en als S3 object store. Object store is fundamenteel anders dan een normaal bestandssysteem, dus als S3 gewenst is, kan de de data niet ook als Windows share of NFS share gebruikt worden.

De performance eigenschappen van Ceph zijn anders dan normale netwerk opslag op losse servers; de schrijfsnelheden zijn over het algemeen groter dan de leessnelheid en nog meer dan bij traditionele opslag zijn kleine bestanden funest voor de doorvoersnelheid.

Naamgeving voor netwerkschijven

Naming Example
Share naam sharename
Windows pad \\sharename-srv.science.ru.nl\sharename
MacOS / Linux pad smb://sharename-srv.science.ru.nl/sharename
Linux (door C&CZ beheerde systemen) /vol/sharename

Toegangsrechten

De meeste gedeelde schijven zijn lees- en schrijfbaar voor een bepaalde groep gebruikers. Welke accounts er lid zijn van deze groep, kan door de eigenaren van de groep bijgehouden worden op de Doe-Het-Zelf website.

Aanvragen

Bij een aanvraag van een of meer netwerkschijven zal vermeld moeten worden:

  • gewenste naam/namen van de schijf/schijven
  • gewenste grootte (max ca. 500GB bij backup)
  • evt. gewenste backup-schema’s om kosten te beperken (Daily/Monthly/Yearly)
  • Science loginnaam van een eigenaar
  • evt. Science loginnaam van een lid
  • kostenplaats of projectcode voor de kosten voor de eerste drie jaar.

Tijdelijke gedeelde schijfruimte

Het komt wel eens voor dat je een of meer grote bestanden (meer dan enkele tientallen MB) naar iemand binnen de faculteit wilt sturen, mail is daarvoor ongeschikt. Om dit makkelijker te maken is er een netwerkschijf beschikbaar waar je tijdelijk grote bestanden kunt plaatsen die dan door iemand anders van deze locatie gekopiëerd kunnen worden. Bedenk dat dit nadrukkelijk bedoeld is voor tijdelijke opslag, er worden geen backups van gemaakt en de disk wordt iedere dag schoongemaakt (bestanden ouder dan 21 dagen worden verwijderd).

Deze share kan ook gebruikt worden om tijdelijk bestanden te bewaren alleen leesbaar voor jezelf. Dit kan door de share onder een andere naam te koppelen.

Merk op dat ook in dat geval oude bestanden verwijderd worden.

Zorg ervoor dat de tijdstempels van bestanden zijn bijgewerkt wanneer u een bestand naar deze share kopieert. Sommige kopieerprogramma’s (zoals rsync) behouden de originele tijdstempels en oudere bestanden worden dan verwijderd. Om tijdstempels bij te werken, kunt u de volgende opdracht gebruiken:

find . -exec touch {} +

Maak alsjeblieft eerst een sub-map aan met b.v. je Science-loginnaam, zet de tijdelijke bestanden vervolgens in die map.

Voor bestanden samen kleiner dan 250GB is ook Surfdrive een alternatief. Voor het versturen van bestanden tot 500GB is SURFfilesender geschikt.

Naamgeving van tijdelijke opslag

Naming
Share name temp
Windows pad \\temp-srv.science.ru.nl\share or \\temp-srv.science.ru.nl\onlyme
MacOS / Linux pad smb://temp-srv.science.ru.nl/share or smb://temp-srv.science.ru.nl/onlyme
Linux (door C&CZ beheerde systemen) /vol/temp

Toegangsrechten

  • Leesbaar voor alle gebruikers: share
  • Alleen zelf lezen: onlyme