Login aanvragen

Aanvragen moeten worden gemaild naar postmaster@science.ru.nl. Voor logins voor medewerkers of studenten worden alleen aanvragen van afdelingscontactpersonen gehonoreerd.

Geef in de mail aan:

  • een suggestie voor de nieuwe loginnaam, bijv ajakobsen of pieterb of <achternaam> <voornaam>
  • een suggestie voor het nieuwe mail-adres (typisch initialen.achternaam@science.ru.nl)
  • de volledige naam van de nieuwe medewerker of student
  • het U- of S-nummer indien bekend of van toepassing, dit is nodig voor bijv. printen.
  • uw loginnaam voor de contactpersoon van deze login, die bepaalt of de login mag blijven bestaan.
  • optioneel een prive mailadres waar een initieel wachtwoord naar toe moet worden gestuurd. In deze mail staan instructies voor het instellen van een nieuw wachtwoord, maar geen vermelding van de loginnaam.

Optioneel kan worden aangegeven:

  • de controledatum (jjjj-mm-dd). Na het verstrijken van deze datum krijg je eem mail met de vraag of het account opgeruimd of verlengd moet worden. (Standaard 1 jaar)
  • toegang tot een rekencluster
  • de printbudget-groep(en) waar de nieuwe login toe moet behoren (voor posterprinten en 3d printen)
  • unix-groepen (rechten) waartoe de nieuwe login moet behoren

De nieuwe login krijgt hetzelfde wachtwoord als de aanvrager. Zo kan de aanvragen voor de nieuwe medewerker of student inloggen in DHZ (Doe Het Zelf) zodat deze zelf zijn of haar wachtwoord kan kiezen. Afdelingscontactpersonen zijn in de regel eigenaar van de printbudget-groep(en) en Unix-groep(en) van de afdeling en kunnen in DHZ de groepen inzien en wijzigen.

Het wachtwoord op een (nieuw) U-nummer kan door C&CZ worden gereset (neem ter identificatie de personeelspas of een geldig ID mee). Voor het resetten van het wachtwoord bij een S-nummer dient de student zich te wenden tot de Dienst Studentenzaken.

De telefooncontactpersoon van de afdeling registreert naam, mail-adres, kamer- en telefoonnummer in RBS en de FNWI online telefoongids via https://telmut.science.ru.nl/

Rechten op Oracle en andere concern-applicaties moeten door de afdeling zelf worden aangevraagd bij de betreffende beheerder.

Als er een mailbox op de exchange server (ISC) nodig is (typisch van de vorm naam@ru.nl) dan moet dat bij de aanvraag opgegeven worden. C&CZ coordineert deze aanvraag richting het ISC.