Printers

Peage en Konica Minolta multifunctionals

Over de hele campus verspreid staan multifunctionals die het Peage systeem gebruiken, beheerd door het ISC. Het betreft Konica Minolta Bizhub multifunctionals die ook als kopieerapparaat en kleurenscanner te gebruiken zijn.

Inbinden, snijden, nieten, boekjes, …

In de Bibliotheek FNWI kan men smeltmapjes van diverse diktes kopen om werkstukken e.d. in te binden in het lamineerapparaat. Ook is daar een snijmachine, een 23-gaatjes perforator en diverse nietmachines. Alle Konica Minolta printers kunnen automatisch nieten.

In de MFP bij HG00.002 zitten een gaatjesmaker en een rug-nieter die kan vouwen. Hiermee is het mogelijk om complete boekjes te produceren. Er kunnen 2 of 4 gaatjes worden geponst. Maximaal 20 vel kan in het midden (op de rug) geniet worden en gevouwen, waardoor van A3-vellen een A4-boekje gemaakt kan worden, of van A4-vellen een A5-boekje.

Bij HG03.089 is ook een snijmachine, een 23-gaatjes perforator en een grote nietmachine aanwezig.

C&CZ poster printer

C&CZ heeft een A0 posterprinter kamerbreed voor het maken van afdrukken van posters e.d. op hoge kwaliteit fotopapier, canvas of plakpapier en de 3D-printers.

C&CZ 3D-printers

C&CZ heeft een 3D-printservice voor FNWI-medewerkers en -studenten, speciaal bedoeld voor het produceren van objecten in meer kleuren voor gebruik in het onderwijs.

De eerste 3D-printer is een BCN3D Sigma, een professionele open source FFF (Fused Filament Fabrication) 3D-printer met twee onafhankelijke extruders, waardoor verschillende materialen, kleuren of ondersteuning van het geprinte object gebruikt kunnen worden, zodat men minder geometrische beperkingen heeft.

Per september 2017 is er ook een Prusa i3 MK2 3D Printer, die met de multi-materiaal upgrade 4 kleuren kan printen uit 1 spuitmondje.

Wie wil beginnen met ontwerpen, wordt aangeraden om enkele videolessen FreeCAD Tutorial te volgen.

De prijs van een geprint object: 10 cent per gram.

Afdelingsprinters (eigendom van de afdeling)

Enkele afdelingen beschikken nog over een eigen printertje. Deze printers mogen in het algemeen alleen worden gebruikt door personen die tot de betreffende afdeling behoren. De afdeling heeft namelijk de aanschaf betaald en is ook verantwoordelijk voor het papier, de toner en het onderhoudscontract. Bij vervanging gaat men i.h.a. over op een Peage-printer.

Afdelingsprinters (eigendom van de afdeling): Afdrukken onder Windows

ISC beheerde PC (SRW)

Eindgebruikers op een door het ISC beheerde PC kunnen het beste de procedure voor een zelf beheerde Windows 7 PC hieronder volgen. Lukt dit niet, neem dan contact op met het ISC.

Windows 8, 8.1, 10 of hoger

Je zult een locale printer driver moeten installeren. Hiervoor dien je de printerdriver eerst te downloaden en klaar te zetten om straks in stap 2 te kunnen gebruiken.

Koppel eerst een netwerkschijf aan van de printer-server, dan zie je namelijk foutmeldingen als er iets mis gaat.

 • Ga hiervoor eerst naar je Bureaublad.
 • De netwerkschijf aankoppelen gaat door in een Windows Verkenner scherm op de tab Computer en vervolgens Map network drive te klikken.
 • Vul bij Station: b.v. P: en bij Map: \\print.science.ru.nl\printtest in. Vink tevens Opnieuw verbinding maken bij aanmelden en Verbinding maken met andere referenties aan. Klik Voltooien.
 • Voer je science account en wachtwoord in in het Login dialoog dat verschijnt. Vink ook Mijn referenties onthouden aan en klik op OK.
 • Er hoort een window te verschijnen met enkele bestanden.

Installeer vervolgens de printer op een locale poort.

 • Dat kan via een initiële rechtsklik op Start -> Configuratiescherm -> Apparaten en printers,
 • Kies Een printer toevoegen en kies De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst.,
 • Kies Een locale printer of netwerkprinter toevoegen methandmatige instellingen. Klik Volgende,
 • Kies Bestaande poort gebruiken: LPT1: (Printerpoort). Klik Volgende,
 • Installeer de juiste printerdriver,
 • Kies een Printernaam:, bv onzeeigenprinter. Klik Volgende,
 • Kies Deze printer niet delen. Klik Volgende en vervolgens Voltooien.

De printer staat nu in het lijstje van jouw printers. Nu moeten we de nieuwe printer aanpassen zodat je naar de netwerkprinter gaat printen.

 • Rechtsklik op de nieuwe printer en kies Eigenschappen van printer.
 • Ga naar het tabblad Poort en klik op Poort toevoegen….
 • Kies Local Port en klik op Nieuwe Poort….
 • Vul bij Geef een poortnaam op \\printsmb.science.ru.nl\<printernaam> in en klik OK, Sluiten en nogmaals Sluiten aan.

Verifieer alvorens te printen of je de bestanden op die \\printsmb.science.ru.nl\printtest kunt lezen. De printerkoppeling \\print.science.ru.nl\ in zowel Poort toevoegen… als de netwerkdisk moeten exact hetzelfde zijn. Dit is helaas nodig om een betrouwbare connectie naar de printer-server te maken.

Windows 7: Snel printers koppelen op een beheerde PC

 • Open Verkenner (windows toets + e).
 • Typ in de adresbalk: \\print.science.ru.nl\ en druk op ENTER.
 • Als er om authenticatie wordt gevraagd, gebruik dan je science-account en wachtwoord.
 • Dubbelklik een van de printers die onder verschijnen.

Windows 7: Voor een zelf beheerde PC

Koppel eerst een netwerkschijf aan van de printerserver, dan zie je namelijk foutmeldingen als er iets mis gaat. Die netwerkschijf aankoppelen gaat door in een Windows Verkenner scherm als Mijn Documenten te klikken op Extra -> Netwerkverbinding maken… en als Map: op te geven \\print.science.ru.nl\printtest.

 • Kies Start, dan Apparaten en Printers, dan Een printer toevoegen en kies dan voor Netwerk printer, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen.
 • Klik Een gedeelde printer op naam selecteren. en vul in bij Een gedeelde printer op naam selecteren: \\print.science.ru.nl\``<printernaam>.
 • Klik Volgende, wacht even en klik daarna weer Volgende.
 • Controleer voor de zekerheid of de Voorkeuren en/of Eigenschappen op A4 papier staan in plaats van het US letter formaat papier.

Windows2000/XP

Koppel eerst een netwerkschijf aan van de printer-server, dan zie je namelijk foutmeldingen als er iets mis gaat. Die netwerkschijf aankoppelen gaat door in een Windows Verkenner scherm als Mijn Documenten te klikken op Extra -> Netwerkverbinding maken… en als Map: op te geven \\print.science.ru.nl\printtest.

 • Vervolgens kan dan via Start -> Instellingen -> Printers en faxapparaten de printertaak Een printer toevoegen een nieuwe printer toegevoegd worden.
 • Kies voor Netwerkprinter …,
 • kies voor Verbinding maken met deze printer …,
 • en vul achter Naam: in: \\print.science.ru.nl\``<printernaam>, dus bv. \\printto.science.ru.nl\onzeeigenprinter.
 • Vervolgens kun je kiezen of dit de standaardprinter moet worden.
 • Klik dan nog op Voltooien om af te sluiten.

Bij een zelf beheerde PC of laptop is het verstandig de loginnaam op de PC hetzelfde te kiezen als de loginnaam die men nodig heeft om de printer aan te koppelen (de Science loginnaam), dan geeft Windows die namelijk vanzelf mee aan de printer-server. In andere gevallen valt het vaak wel aan de praat te krijgen door Verbinding maken via een andere gebruikersnaam aan te klikken).

Afdelingsprinters: Afdrukken op beheerde Linux werkplekken

Met system-config-printer kan de standaard printer per gebruiker gekozen worden (“Set as Default”).

Voor het printen naar een gebudgetteerde printer is een Kerberos ticket nodig. Als de homedirectory van een server komt die NFS4 met Kerberos vereist (zoals home1, home2, pile en bundle), dan zul je al een Kerberos ticket hebben. Met klist kun je zien of je een Kerberos ticket hebt, met kinit kun je een Kerberos ticket krijgen of vernieuwen en tenslotte kdestroy ruimt alle tickets op.

Om te kijken wat er in een printerqueue staat, moet lpq -P<printernaam> worden gebruikt. Alle andere manieren, waaronder de grafische applicatie, laten altijd een lege printerqueue zien.

Afdelingsprinters: Afdrukken op andere Linux machines

In Linux kan men kiezen voor printen op de Windows-manier, via SMB naar een Samba-server: print.science.ru.nl.

Kies als device URI smb://print.science.ru.nl/<printernaam>.

 • Als “device URI” kies smb://print.science.ru.nl/<printernaam> of smb://loginnaam:wachtwoord@print.science.ru.nl/<printernaam>, waar je zelf je eigen loginnaam en wachtwoord in moet vullen en de correcte naam van de printer als printernaam. Als je wachtwoord speciale tekens bevat dan kan dit problemen opleveren bij het invoeren van de URI. Vervang in dat geval het speciale teken door zijn hexadecimale code voorafgegaan door een ‘%’ (procent-teken). Voorbeeld: heb je een ‘!’ (uitroepteken) in je wachtwoord, vervang deze dan door ‘%21’.
 • Een alternatief voor het creeren van een cups printer is het commando lpadmin -p PrinterName -v smb://Username:Password@Server/Printer -P /path/to/yourprintermodel.ppd.

Gedetailleerde instructies voor OpenSuSE 11

Alleen in het Engels beschikbaar:

 • Ask C&CZ to give your PC a permanent IP addres and name.
 • Ask the owner of the printbudget to add your “login” name to the list of users that is allowed to use the printer. This can be done by the printbudget owner using http://dhz.science.ru.nl, choose “printing”. However: only C&CZ can give permission to print from a computer that is not in the list of “C&CZ trusted” machines. For this purpose C&CZ has to give the command: “printbudget -g budgetname -m +user@host”.
 • Start the SuSE setup tool YAST, give root password.
 • Choose: “Hardware”, “Printer”, “Print via network”.
 • Click “connection wizard”, “Line printer daemon (LPD) protocol”.
 • In “Connection settings, IP Address or Host name” enter “printsmb.science.ru.nl”.
 • Enter queue name: “hertz” (or any other network printer).
 • Select manufacturer: “Konica Minolta” (check brand of printer).
 • Click on “Test connection”, the reply should be “Test OK” after a few seconds.
 • Click “OK”.
 • At “Find and assign driver; search for:” enter “Generic”.
 • Choose default paper size “A4”.
 • At “Set arbitrary name” enter name of queue, e.g. “pr-hg-03-038”.
 • To select a driver, scroll to bottom of the list for “Generic PostScript level 2 Printer Foomatic/PostScript.
 • Click “OK”.
 • Wait for “Creating New Printer Setup” to finish.
 • You will go back to the printer configuration menu. Click on “Edit” to modify the queue that was just created.
 • Click on “options”, select “Duplex/double sided printing” and choose “DuplexNoTumble” and “OK”.
 • Enter “printer location”, make sure “Accept Print Jobs” and “Enable Printing” are selected.
 • Optionally, select “Use as Default”.
 • Back in the “Printer Configurations” menu click “Print Test Page” (select two pages to test double sided printing). Warning: if you are still “root” the printqueue may not accept these test pages.

Gedetailleerde instructies voor Ubuntu

Alleen in het Engels beschikbaar:

 • Make sure you install
  • system-config-printer-gnome : graphical setup tool for printers
  • python-smbc python3-smbc smbclient : needed for system-config-printer to let it connect to samba printers; when not installed the samba printer option is not available in system-config-printer
  • gnome-keyring : needed for storing password
  • seahorse : optional needed for editing credentials stored in gnome-keyring
  • Install all with command: sudo apt-get install system-config-printer-gnome python-smbc python3-smbc smbclient gnome-keyring seahorse
 • Note: credentials are stored in gnome-keyring and not in KDE’s kwallet.
 • From a terminal window execute as normal user the command: sudo system-config-printer
  On Ubuntu linux you are allowed to continu if you are an admin user, otherwise you have to supply in a popup window the credentials for a valid admin user.
 • In the started gui choose add new printer.
 • In the upcoming dialog window choose:
  • Device: Network Printer - Windows printer via Samba
  • URI Printer: smb://printsmb.science.ru.nl/<printername>
  • Authenthication: you have choice from two options, where latter is preferred :
   • user (ru\u-number + password => password saved plain-text in /etc/cups/printers.conf
   • ‘Prompt user if authentication required’ : user must supply password when printing. When asked for credentials you can choose the “save” option which causes the credentials to be stored in the gnome-keyring. Credentials in the gnome-keyring can always be edited/deleted using the seahorse program.
   • TIP: in case of problems with authentication look at the terminal from which you started system-config-printer if there are any errors printed. Sometimes this can give an indication why the authentication fails.
 • Use as driver a specific driver for the printer which you can download online at printer manufacturer website. (select the ppd file)
  However sometimes “generic postscript” also works.
 • Printing the first time can be best done by printing a webpage from the firefox browser program. Because this gives you an authentication window with the option to store the credentials which makes sure your credentials are stored safely in the gnome keyring. By storing it won’t ask you to specify them the next time. The reason to use firefox is that other linux programs may have slighty different authentication dialog window which don’t give you the storage option forcing you to supply credentials on each print!

Afdelingsprinters: Afdrukken op een OS X machine

OS X 10.6 (Snow Leopard) of hoger

 • Ga naar Systeemvoorkeuren, selecteer Afdrukken en faxen.
 • Klik onder de lijst met printers op het plusje.
 • Klik in de knoppenbalk op Geavanceerd (staat deze er niet: klik rechts (of control-klik) op het menu en kies pas knoppenbalk aan en sleep de knop Geavanceerd naar de knoppenbalk).
 • Het kan gebeuren dat je niets kunt invullen in deze dialogbox, in dat geval staat mogelijk printer sharing aan.

Open Systeemvoorkeuren -> Delen -> Printer Delen en zet printer delen uit. Reboot en daarna kun je wel iets toevoegen via deze weg.

 • Vul de volgende gegevens in:
  • Type: Windows
  • URI: smb://printsmb/<printernaam>
   Indien eduroam gebruikt wordt voeg aan de /etc/hosts file de onderstaande regel toe:
   131.174.30.41 printsmb.science.ru.nl printsmb
   Vaak werkt het ook om gewoon om smb://printsmb.science.ru.nl/<printernaam> te gebruiken.
  • IMPORTANT: when using eduroam make sure it uses this university credentials, otherwise you are seen as a guest on the network and disallowed to access the printers over the smb protocol!!
  • Naam en locatie zijn eigen keuze. Besturingsbestand/printermodel kiezen.
 • Klik Voeg toe.
 • Bij de eerste print poging zal de printer een foutmelding tonen. Klik op Resume. Er verschijnt een dialoog welke naar account gegevens vraagt. Vul hier je science account en wachtwoord in. Eventueel kun je de credentials toevoegen aan je Key Ring.
 • en klaar.

N.b. Het is mogelijk dat in de URI de loginnaam en het wachtwoord verwerkt moeten worden zoals aangegeven hieronder voor OS X 10.5. Als er een ; (puntkomma) in je wachtwoord zit, leidt dit tot problemen.

OS X 10.5 (Leopard)

 • Ga naar Systeemvoorkeuren, selecteer “Afdrukken en faxen”
 • Klik onder de lijst met printers op het plusje
 • Klik in de knoppenbalk op “Geavanceerd” (staat deze er niet: klik rechts op het menu en kies “pas knoppenbalk aan” en sleep de knop “Geavanceerd” naar de knoppenbalk)
 • Vul de volgende gegevens in:
  • Type: Windows
  • URI: smb://loginnaam:wachtwoord@printsmb/<printernaam>
   Indien eduroam gebruikt wordt voeg aan de /etc/hosts file de onderstaande regel toe:
   131.174.30.41 printsmb
  • Naam en locatie zijn eigen keuze. Eventueel besturingsbestand/printermodel kiezen.
 • Klik “Voeg toe”

OS X 10.4 (Tiger)

 • Open “System Preferences”, selecteer “Print & Fax”
 • Klik op de ”+” knop, waarna de “Printer Browser” opent
 • Houd de ALT-toets ingedrukt en klik dan op “More Printers”, dan verschijnt er een dialoogvenster
 • De bovenste selectieknop moet op “Advanced” staan en de tweede op “Windows Printer via SAMBA”
 • Als “device name” mag je de naam nemen waarmee je zelf naar de printer wil refereren
 • Als “device URI” moet je nemen smb://loginnaam:wachtwoord@printsmb/printernaam, waar je zelf je eigen loginnaam en wachtwoord in moet vullen en de officiele naam van de printer als printernaam.
 • Kies als je wil het precieze printermodel (bijvoorbeeld HP Laserjet 4200 series printer met 500-sheet input tray en duplex unit en 64 MB memory)
 • Klik “Add”. Klaar!