Samenvatting
Begin 2013-05-24 03:30:00
Eind 2013-05-29 14:15:00
Getroffen alle FNWI gebruikers die in wilden loggen op een wiki die OpenID gebruikt.

Bij het vernieuwen van de OpenID server is een configuratiefout gemaakt, die pas tevoorschijn kwam toen gebruikers merkten dat ze niet meer in konden loggen op de wiki’s. Nadat de fout gevonden was, kon de OpenID server herstart worden met de juiste configuratie.