Samenvatting
Begin 2014-08-14 16:09:00
Eind 2014-08-15 11:46:00
Getroffen Gebruikers in Mercator1 4de verdieping

Bij de aanpassing van het netwerk voor de verhuizing van ISIS naar Mercator1 verdieping 0 t/m 3, is abusievelijk door ISC netwerkbeheer ook de configuratie van de netwerk-switchpoorten van de vierde verdieping aangepast. Toen vanochtend het probleem gemeld werd, kon het snel opgelost worden.