Samenvatting
Begin 2014-11-26 09:45:00
Eind 2014-11-26 10:00:00
Getroffen alle gebruikers van het netwerk op de RU

Zoals gerapporteerd door het ISC is de RU slachtoffer geweest van een DDOS-aanval. Als gevolg hiervan is de connectie met het internet onderbroken geweest. Er zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat een vergelijkbare aanval in de toekomst deze problemen veroorzaakt.