Samenvatting
Begin 2015-09-30 16:00:00
Eind 2015-09-30 16:45:00
Getroffen Radboudumc gebouwen

Op woensdag 30 september rond 16:00 uur zal het Radboudumc een test uitvoeren door vrijwel het gehele UMC-terrein spanningsloos te schakelen. Voor de gebouwen van de RU heeft deze test geen directe gevolgen. Liander geeft aan dat zowel het uitschakelen als het inschakelen geen merkbare gevolgen heeft voor de rest van het stroomnet in Nijmegen inclusief de RU. Het blijft echter altijd mogelijk dat het schakelen van grote vermogens een storing elders kan veroorzaken. Als onderzoek, onderwijs of andere activiteiten ernstig hinder kunnen ondervinden van een storing in de stroomvoorziening, kan men overwegen deze activiteit op 30 september ’s middags bijtijds te beëindigen of maatregelen te nemen om de continuïteit te garanderen met noodstroom en UPS.