Samenvatting
Begin 2015-10-20 00:00:00
Eind 2015-10-20 03:00:00
Getroffen Alle gebruikers van de RU Internetverbinding

``

Het ISC heeft aangekondigd dat op dinsdagochtend 20 oktober 2015 tussen 00:00 en 03:00 uur SURFnet en het ISC onderhoud uitvoeren aan de verbinding van de RU met SURFnet/Internet. Van 00:00 tot 01:30 is er geen verbinding. Tussen 01:30 en 03:00 kunnen korte onderbrekingen optreden. Het advies is om zelf na te gaan welke systemen hiervan hinder kunnen ondervinden en zo mogelijk maatregelen te nemen door netwerkactiviteit op een andere tijd te laten plaatsvinden. Denk evt. ook aan systemen met alarmering via Internet.