Samenvatting
Begin 2015-11-19 00:00:00
Eind 2015-11-19 13:00:00
Getroffen Gebruikers die printers aan wilden koppelen via \printto.science.ru.nl

Na een reboot van de printserver (en ca 10 minuten wachten) werkte alles weer.