Samenvatting
Begin 2016-01-05 06:30:00
Eind 2016-01-05 14:30:00
Getroffen Gebruikers FTP

De server comas1 starte niet correct op vanwege mogelijk timing probleem tussen het raid array en OS. Oplossing: overslaan mount /vd0 en vd1 tijdens boot (toets S), later handmatig mounts gefixed gevolgd door exportfs -uaf; exportfs -raf.

Om onbekende reden was de machine niet goed opgekomen. Opgelost na reboot.