Samenvatting
Begin 2016-12-13 00:00:00
Eind 2017-04-19 14:45:00
Getroffen VPNsec (en RU VPN) gebruikers

De nieuwe RU Fortigate firewall, die 13 december ingezet is, is inconsequent in de behandeling van gefragmenteerde IP-pakketten voor VPN. Daardoor kunnen gebruikers, afhankelijk van de VPN-client en de instellingen daarvan, sindsdien problemen hebben met VPN. Het ISC heeft de configuratie van de centrale RU VPN aangepast op 2016-12-19 om 15:50, waardoor het probleem voor de centrale RU VPN sindsdien opgelost is. In afwachting van de definitieve oplossing, is een tijdelijke workaround toegepast in de Fortigate firewall op 19 april, waardoor het probleem niet meer voorkomt.