Samenvatting
Begin 2018-03-17 00:00:00
Eind 2018-03-26 00:00:00
Getroffen gebruikers die een restore willen van een onlangs gemaakt of veranderd bestand

Back-ups waren niet meer compleet sinds 17 maart. De taperobot kon niet gebruikt worden omdat een tapedrive defect was, waarschijnlijk vanwege het droge weer. Daarom kon er geen data naar tape geschreven worden, waardoor de tijdelijke schijfruimte volliep met back-ups. Alleen de back-ups van dinsdag op woensdag zijn mogelijk compleet, maar we missen de back-ups van 21 en 22 maart vanwege een probleem met het bestandssysteem, reparatie duurt al twee dagen. We proberen z.s.m. weer back-ups te maken, maar wees voorzichtig. Restores van nieuwe of recent veranderde bestanden kan een probleem zijn.