Samenvatting
Begin 2018-06-09 08:00:00
Eind 2018-06-09 17:00:00
Getroffen Gebruikers analoge telefonieapparatuur

Op zaterdag 9 juni vanaf 8:00u tot circa 12:00u zal er geen analoog telefoonverkeer mogelijk zijn vanaf de AudioCodes bij FNWI. Dan wordt de bestaande apparatuur waarvan in het Huygens gebouw en periferie gebruik wordt gemaakt verplaatst en opnieuw aangesloten. Op deze AudioCodes zijn uitsluitend analoge lijnen aangesloten zoals DECT-telefoons, faxen en dergelijke. De groene noodtelefoons zijn niet op deze AudioCodes aangesloten maar op de calamiteiten centrale.

Die calamiteitencentrale zal in de middag daarna kort uit dienst gaan i.v.m. het opnieuw aansluiten van de spanning. Dit zal ca 10 minuten duren. De meeste groene telefoons en liften in het Huygensgebouw zijn hier op aangesloten. Deze zullen dus gedurende 10 minuten niet te gebruiken zijn.