Samenvatting
Begin 2021-12-15 12:45:00
Eind 2021-12-15 13:42:00
Getroffen alle 25 gigabit aangesloten machines (shares, websites, clusternodes)

Door een menselijke fout is de verbinding tussen onze nieuwe datacenter switches en de centrale router verbroken geweest.