Samenvatting
Begin 2023-08-21 00:00:00
Eind 2023-08-23 23:59:59
Getroffen gebruikers die RU-mail doorsturen naar Science

RU-mailbeheer liet weten dat gisteren het doorsturen naar externe (niet-RU) mailadressen is stopgezet zoals eerder aangekondigd. Helaas werd/wordt de mail van enkele tientallen Science-gebruikers niet doorgestuurd naar de Science mailservers. Deze mails zijn nog steeds te vinden in MS365 (RU-mail), hetzij in de Inbox of in de Verwijderde Items. RU-mailbeheer heeft toegezegd dat het doorsturen morgen gecorrigeerd zal worden.