Samenvatting
Begin 2023-10-21 16:32:00
Eind 2023-10-21 18:50:00
Getroffen Gebruikers van .z.science.nl shares

Door een fout werd de DNS zone z.science.ru.nl niet goed gegenereerd, daardoor waren er geen shares beschikbaar.

Door extra te testen proberen we dit in de toekomst te voorkomen.