Samenvatting
Begin 2023-11-08 06:00:00
Eind 2023-11-08 08:36:00
Getroffen Users of jupyterhub22.science.ru.nl

Na een geplande herstart van de machine waarop jupyterhub draait, startte jupyter niet correct op. De service startte na het aanroepen van een handmatig startcommando. De maatregelen die zijn genomen om dit terugkerend probleem te verhelpen, zijn niet afdoende gebleken.