Je hebt mogelijk een e-mail ontvangen dat je persoonlijke of groepsnetwerkschijf bijna vol is. Dit artikel beschrijft enkele tools om grote bestanden/mappen te identificeren en schijfruimte op te schonen.

Grote bestanden/mappen vinden met WinDirStat (grafisch, Windows)

windirstat screenshot

WinDirStat is een opruimtool voor Windows die een visuele weergave van het schijfgebruik biedt. Het helpt je snel te identificeren en te begrijpen welke bestanden en mappen de meeste ruimte in beslag nemen. Het programma biedt gedetailleerde informatie over elk bestand, inclusief het type, de laatste wijzigingsdatum en het bestandspad. Naast visualisatie bevat WinDirStat ingebouwde opruimopties, zodat je bestanden rechtstreeks binnen het programma kunt verwijderen of verplaatsen.

Info

Op door C&CZ beheerde Windows-systemen is WinDirStat geïnstalleerd in S:\windirstat.

Grote bestanden en mappen vinden met Ncdu (tekstgebaseerd, Linux)

ncdu screenshot

Ncdu is een command-line-programma voor Linux dat een eenvoudige en snelle manier biedt om schijfgebruik te analyseren. Het presenteert een duidelijke en interactieve interface, waarmee gebruikers door mappen kunnen navigeren, bestandsgroottes kunnen bekijken en ruimteconsumerende bestanden kunnen identificeren. In tegenstelling tot grafische tools is ncdu lichtgewicht en werkt het efficiënt in terminalomgevingen, waardoor het een praktische keuze is voor gebruikers die de voorkeur geven aan de terminal.

Om je home directory te analyseren:

ssh lilo.science.ru.nl
~$ ncdu

Grebruik voor een netwerkschijf iets als:

~$ ncdu /vol/mijnnetwerkschijf

Andere nuttige commando’s, Linux

Quota

Voor bestandssystemen met quota, gebruik het quota commando om het huidige quota gebruik weer te geven: Bijvoorbeeld:

bram@lilo8:/home/bram$ quota -s
Disk quotas for user bram (uid 8451):
   Filesystem  space  quota  limit  grace  files  quota  limit  grace
home1.science.ru.nl:/VGsda01/bram
         37244K  4750M  5000M       906  1900k  2000k

df

df staat voor: disk free. Voor disk-gebaseerde bestandsysstemen, rapporteert het de totale groote en het gebruik. Voor de statistieken van de disk waarop je homedirectory staat, gebruik:

bram@lilo8:/home/bram$ df -h .
Filesystem             Size Used Avail Use% Mounted on
home1.science.ru.nl:/VGsda01/bram 197G  91G 102G 48% /home/bram

Info

Hoewel schijfruimte verwijst naar de totale opslagcapaciteit die beschikbaar is op een bestandssysteem, vertegenwoordigen inodes de gegevensstructuren die informatie opslaan over bestanden en mappen. Zelfs als er voldoende schijfruimte is, kan het opraken van inodes optreden, wat het maken van extra bestanden of mappen kan voorkomen. Schijfrapportagehulpprogramma’s zoals df en du (hieronder besproken) hebben de optie --inodes om inodes te rapporteren.

du

De schijfruimte van bestanden of directorystructuren kan worden bepaald met du. Net als df heeft het een -h vlag voor menselijk leesbare eenheden. Het converteert bytes naar iets dat je daadwerkelijk kunt begrijpen. Bijvoorbeeld, om de schijfruimte van je src-directory te vinden:

~$ du -h -s ~/src
14G	/home/bram/src

Ik gebruik hier ook de -s vlag om de output samen te vatten voor elk argument (~/src in dit geval).

Dubbele bestanden zoeken (en verwijderen): Fdupes

fdupes doorzoekt het opgegeven pad naar duplicate bestanden. Dergelijke bestanden worden gevonden door bestandsgroottes en MD5-handtekeningen te vergelijken, gevolgd door een byte-voor-byte vergelijking. Fdupes heeft opties om duplicaatbestanden weer te geven of te verwijderen. Zie man fdupes.

Waarschuwing

Pas op met fdupes in combinatie met een gesnapshot filestysteem zoals ZFS. Zorg ervoor dat je de .snapshots directory niet meeneemt als een van de argumenten.

Cache

Een veelvoorkomende map waarin applicaties tijdelijke bestanden opslaan, is de ~/.cache map in je home directory. Bestanden daar verwijderen is over het algemeen een veilige actie. Als er veel bestanden in je cache directory staan, zal ncdu ze weergeven.