E-mail

FNWI heeft haar eigen e-mail systeem, en een mailserver waar die mail bewaard wordt. Je kunt bij de mail via een e-mail client zoals thunderbird of webmail clients als:

De mailserver heeft een beperkte ruimte, dus we hebben e-mail quota ingesteld die standaard op 5 gigabyte staat. Als je bericht krijgt dat je mailquota vol raakt heeft het de voorkeur om eens goed op te ruimen (bijvoorbeeld door in je Sent folder de attachments te verwijderen in de grootste mails.

Spam

Spamblokkering en -filtering in elektronische post

Blokkering op basis van het adres van de computer die de mail aanbiedt

Het blokkeer niveau kan per gebruiker aangepast worden via de Doe Het Zelf website. Bij binnenkomst op de science mailserver wordt direct gecontroleerd of het geadresseerde mail-adres wel bestaat en of de geadresseerde gebruiker de afleverende computer op zijn blokkeerniveau heeft staan. Anders wordt de mail niet geaccepteerd. Wanneer de mail door een hoger blokkeer niveau tegengehouden zou worden, wordt de mail wel geaccepteerd, maar doorgestuurd met een mail-header-regel “X-Would-Be-Blocked-By:”.

Er zijn vier niveau’s van blokkering: ‘none’, ‘light’, ‘medium’ en ‘heavy’, waarbij ‘medium’ de standaard aan te raden waarde is.

 • none: er vindt geen blokkering plaats.
 • light: blokkering met gebruikmaking van de volgende lijsten:
 1. whitelist.science.ru.nl: C&CZ’s eigen welkomlijst: machines die op blokkeerlijsten staan of gestaan hebben, maar waarvan veel van onze gebruikers toch graag mail willen ontvangen. De lijst bevat nu (gelukkig) maar een paar entries: een list-server van Surfnet en de spamprovider van het RadboudUMC.
 2. blacklist.science.ru.nl:C&CZ’s eigen blokkeerlijst: machines waar anderen blijkbaar (nog) geen last van hebben, maar C&CZ wel. De lijst is nu (gelukkig) nog zeer kort en bevat een aantal machines die de C&CZ mailservers gebombardeerd hebben met spam en/of virussen.
 • medium: bovenop de light-lijsten komen:
  • bl.spamcop.net: Een database van bekende en/of gerapporteerde spammers per ‘server IP-addres’.
  • sbl.spamhaus.org: Een database van geverifieerde spam bronnen (inclusief spammers, spam gangs en spam support services), beheerd door het Spamhaus Project team.

Wanneer men een lager blokkeerniveau heeft dan de standaard ‘medium’ (dus ‘light’ of ‘none’), dan wordt mail die bij ‘medium’ blokkering geweigerd zou worden, doorgelaten met een waarschuwingsstempel “X-Would-Be-Blocked-By: Medium”.

 • heavy: Bovenop de ‘medium’ lijsten komt:
 1. dnsbl.sorbs.net: SORBS Een database van diverse soorten spam bronnen.
 2. xbl.spamhaus.org: Spamhaus Exploits Block List: illegale exploits, incl. open proxies (HTTP, socks, AnalogX, wingate, etc), worms/viruses met ingebouwde spam engines [en andere typen van trojan-horse misbruik]and other types of ‘trojan horse’ abuse.]

Mail die door het ‘heavy’ blokkering geweigerd zou worden, wordt bij een ‘medium’ blokkeerniveau doorgelaten met een waarschuwingsstempel “X-Would-Be-Blocked-By: Heavy”.

C&CZ geeft nieuwe logins het ‘medium blokkering’ als standaard niveau. Dit heeft een klein risico dat er gewenste mail geweigerd wordt, maar blokkeert voor de meeste gebruikers duidelijk meer spam dan de ‘light’ blokkering. Mail die door een zwaardere blokkering geweigerd zou worden, wordt weliswaar doorgelaten, maar met het waarschuwingsstempel (X-Would-Be-Blocked-By:). De gebruiker kan zelf zien aan de mail die met waarschuwingsstempels doorkomt, hoeveel gewenste post geweigerd zou worden bij een zwaarder niveau van blokkering (‘valse positieven’). Het waarschuwingsstempel kan men vaak ook gebruiken om de post in aparte bakken voor te sorteren, bv. met Sieve.

Wanneer men mail van andere adressen automatisch door laat sturen (forwarden) naar het science adres, kan het blokkeren op deze manier niet goed werken. Onze mailserver ziet dan namelijk niet de originele spam-versturende computer, maar de mailserver die het bericht doorstuurt.

Filtering op basis van de inhoud van de mail

Ondanks de bovenstaande manier van blokkeren, kan men nog steeds veel last van ongewenste spam-mail hebben. In zo’n geval kan men niet veel anders dan op de inhoud van de mail filteren. Wanneer men dit niet op de eigen computer doet, maar op de mailserver, dan kost dit wel veel meer capaciteit dan het bovenstaande blokkeren op aanbiedende computer.

Op alle door C&CZ beheerde mailservers in ru.nl wordt voor het filteren op inhoud, zowel voor virussen als spam, MIMEDefang gebruikt, die voor het bepalen van het spamniveau gebruik maakt van SpamAssassin met centraal Bayes-filter.

Door SpamAssassin als spam herkende mail heeft als laatste bijlage een samenvatting van de redenen waarom deze mail als spam herkend werd. Hierbij tellen veel verschillende zaken mee: commercieel dan wel sexueel getinte woorden, eigenschappen van adressen en header-regels, formattering, gebruik van hoofdletters, etc. Daarnaast wordt er door C&CZ een statistische (Bayes) lijst bijgehouden van woorden die in gewone mail en in spam voorkomen. Elk van deze zaken geeft een bijdrage aan de ‘totale spamscore’ van het mailtje. Wanneer de score meer dan 5.0 is, wordt de mail standaard als spam beschouwd. Voor gebruikers waarbij de mail afgeleverd wordt op de IMAP mailserver post.science.ru.nl wordt de als spam gemarkeerde mail automatisch in de Spam map op de mailserver gezet. Uit deze map wordt mail van meer dan 14 dagen oud automatisch verwijderd.

Via de Doe Het Zelf website is het mogelijk om mail adressen en domeinen op een welkomlijst te zetten. Mail van deze afzenders wordt dan nooit automatisch in de Spam map gezet, ook al is de mail door SpamAssassin als spam gemarkeerd. Met behulp van Sieve kan mail bij binnenkomst op de server op andere manieren verwerkt worden.

Overige filtering

Voor complexe filtering, zoals het doorsturen of in mappen opslaan afhankelijk van de afzender/onderwerp/inhoud van de mail of zelfs het uitzetten van het spamfilter, zie de Sieve pagina.