Over LimeSurvey

Hoewel online enquêtes vooral bekend zijn als marketing tool, kun je ze veel breder inzetten. Denk bijvoorbeeld aan inschrijf-formulieren voor conferenties, verzamelen van research data, bestelformulieren etc. C&CZ biedt studenten en medewerkers de mogelijkheid online enquêtes te houden. We maken hiervoor gebruik van LimeSurvey.

LimeSurvey is een open source web-applicatie. Een greep uit de feature list:

  • Verzenden van uitnodigingen, herinneringen per email
  • Meertalige enquêtes
  • Logica in de vragenlijst (vragen wel of niet afbeelden als…)
  • Film- of beeldmateriaal in de enquête gebruiken

Inloggen

Dit is de login-pagina van het beheer-interface van LimeSurvey:

https://u1.survey.science.ru.nl/admin/

Het is niet nodig om toegang te vragen: alle Science accounts kunnen inloggen.

Gebruiksregels

Regel de volgende zaken voor het activeren een enquête:

  • Geef een enquête mail-adres op (Algemene instellingen > E-mail Beheerder). Vraag desgewenst een specifiek mail alias bij ons aan.
  • Stel een vervaldatum in (Algemene instellingen > Publicatie & Toegangscontrole > Vervaldatum/tijd). Dit helpt ons om te zien of er nog enquêtes actief zijn.

Een enquête voorbereiden

Na het inloggen op het beheer-interface van LimeSurvey, heb je de mogelijkheid om nieuwe enquêtes te maken, bestaande te bewerken en resultaten te bekijken / downloaden. Hier volgen een aantal tips om snel wegwijs te worden in LimeSurvey:

Getrapte weergave

De structuur van een enquête in LimeSurvey is getrapt: enquête > vraaggroepen > vragen. Rechtsboven in de beheer-interface vind je een keuzelijst van enquêtes, vraaggroepen of vragen.

Vraaggroepen

De algemene werkwijze na het aanmaken van een enquête is: een of meer vraaggroepen toevoegen en dan vragen toevoegen. Het is niet mogelijk om vragen direct aan een enquête toe te voegen zonder tussenkomst van vraaggroepen. Vraaggroepen zijn verplichte kost! Dus eerst een vraaggroep toevoegen en daarbinnen de vragen.

Online documentatie

Er is prima online documentatie beschikbaar. Begin met lezen hier op docs.limesurvey.org. Deze link wijst specifiek naar het gedeelte waar wordt uitgelegd hoe je enquêtes aanmaakt.

Spoedcursus van 10 minuten op Youtube

Deze heldere video-instructie laat zien hoe je je eerste enquête aanmaakt.

Bekijk op youtube