Matlab

Matlab, een “matrix laboratory” voor interactieve wetenschappelijke berekeningen van The Mathworks Inc. is een geïntegreerd pakket, het combineert numerieke berekeningen, data-visualisatie en een programmeertaal.

Licentie

Een aantal afdelingen binnen de RU betaalt mee aan de door C&CZ afgesloten netwerklicentie voor het gebruik van Matlab. Als men meebetaalt aan de licentie, kan men software en installatiesleutels van Matlab voor Linux, Mac of MS-Windows, ook voor oudere versies van Matlab) krijgen van C&CZ systeembeheer.

Deze netwerklicentie met veel toolboxen kan alleen door computers die aan het Internet zitten gebruikt worden. Voor standalone gebruik kan men proberen een gratis alternatief als Scilab of Octave te gebruiken. Een licentie voor gemiddeld 1 gelijktijdige Matlab-gebruiker kost EUR 241,- ex BTW aanschaf. Het gemiddelde over een jaar wordt hierbij bepaald door van elke week het maximum aantal gelijktijdige gebruikers te tellen. Deze maxima worden dan over het jaar gemiddeld. Onderhoud kost afhankelijk van het aantal gebruikers, ca EUR 50,- per jaar per licentie.

Als een afdeling structureel gebruik maakt van Matlab, maar nog niet meebetaalt, kan men contact opnemen met Astrid Linssen. Het gebruik wordt op de license server gelogd. Achteraf wordt opgeteld wat het gemiddelde piekgebruik per week van elke groep is geweest, dit hoort overeen te stemmen met het aantal aangeschafte licenties. Dus zal tijdens het hoogste piekgebruik een afdeling meer licenties gebruiken dan men aangeschaft heeft, maar dat is door de gedeelde netwerklicentie geen probleem, omdat niet alle afdelingen op dezelfde tijd hun piekgebruik hebben.

Op de door C&CZ beheerde machines met MS-Windows of Linux is Matlab beschikbaar.

Integrating Matlab in Python

Het is mogelijk Matlab te gebruiken vanuit python, zie matlab-engine-for-python. Op alle Linux clients en servers is dit al voorbereid voor Matlab R2020a en R2019b. Zie /opt/matlab-*/Matlab-Python.Readme voor details.

Online Matlab cursus

Als uw afdeling een Matlab-licentie heeft en u wilt Matlab interactief leren met de Matlab Academy (Mathworks Training Services), ga dan naar de Matlab Academy en maak een account aan met een e-mailadres dat eindigt op: @science.ru.nl, @donders.ru.nl, @pwo.ru.nl, @let.ru.nl, @fm.ru.nl, @ai.ru.nl, @socsci.ru.nl of @ru.nl en gebruik de Activation Key die C&CZ kan verstrekken.

Bekende problemen

Toolkit problemen na upgrade naar nieuwe versie

Een toolkit lijkt te ontbreken, maar de oorzaak is een Matlab zoekpad dat niet bijgewerkt is voor de nieuwe versie. Zie Mathworks help1 en Mathworks help2. Een snelle fix, in Matlab is:

restoredefaultpath; matlabrc

Firewalls

  • Als men achter een firewall zit, moeten 2 poorten naar de server opengezet worden: 1 waar de server op luistert en 1 return portnumber. C&CZ kan die portnumbers vertellen, ze kunnen wijzigen bij upgrades.