Medewerkers latexbrief


Dit bericht is meer dan 5 jaar oud, het is misschien niet meer accuraat.

RU Huisstijl Informatie

M.i.v. 1 september 2004 is de nieuwe huisstijl ingevoerd waarbij de naam en logo van de universiteit veranderd zijn maar ook de lay-out van alle drukwerk. Voor Word-toepassingen zijn centraal, in opdracht van de Eenheid Communicatie, sjablonen en handleidingen ontwikkeld. Het gebruik daarvan wordt elders besproken. Voor het gebruik van LaTeX is door C&CZ een nieuwe briefstijl ontwikkeld.

RU Briefstijl voor LaTeX

De nieuwe versie ondersteunt een Engelse en een gekleurde versie van het logo.

Op de C&CZ Unix systemen staan in /usr/local/share/texmf/tex/latex/rubrief/ op linux machines onder andere de volgende bestanden:

RUlogo.eps postscript versie van het logo
RUlogo.jpg jpg versie van het logo voor pdflatex
fnwi.tex voorbeeldbestand voor afzendergegevens
rubrief.cls het documentclass bestand voor de rubrief huisstijl
RU_voorbeeld.tex een voorbeeld brief voor de nieuwe huisstijl

Ook op windows pc’s is het mogelijk om de nieuwste LaTeX versie te gebruiken inclusief de rubrief stijl, door de S-schijf aan te koppelen.

Dan vind je de bovenbeschreven bestanden in de directory S:\texlive\texmf-local\tex\latex\rubrief.

Kopieer RU_voorbeeld.tex en fnwi.tex naar een voor jezelf schrijfbare directory. De rubrief stijl is een aangepaste versie van de letter class en is grotendeels ook als zodanig te gebruiken. Bekijk het voorbeeld om te zien welke macro’s er zijn om adres- en afzendergegevens vast te leggen. Het is mogelijk het logo in het Engels danwel in het Nederlands af te drukken en men kan kiezen voor een kleurenversie van het logo (optie color). Denk eraan dat als je ook het logo wilt afdrukken dat je zelf dvips moet gebruiken voordat je het dvi-bestand naar een Postscript printer stuurt. Tenslotte is het ook mogelijk direct een pdf versie van een brief te maken met behulp van het commando pdflatex, deze bevat dan al direct het logo.