Telefoon- en emailgids

U kunt in bovenstaande gids zoeken op (een gedeelte van) naam, telefoonnummer, kamer, afdeling etc. Als u van buiten de campus belt, draait u eerst 024 36 en dan het gevonden interne telefoonnummer!

RBS

Afdelingen binnen FNWI kunnen zelf via RBS hun gidsvermeldingen invoeren of aanpassen. Alle Telefooncontactpersoon beschikken over een login om rechtstreeks in RBS gidsgegevens aan te passen.

De telefooncontactpersoon ontvangt ook de telefoonkostenspecificaties, kan mutaties en abonnementen aanvragen of opheffen en ontvangt, als daar aanleiding toe is van ILS informatie over de telefonievoorzieningen binnen de RU (bijvoorbeeld tariefswijzigingen, storingen, onderhoud).

ILS beheert de telefooncentrale. Denk hierbij aan aan/afsluiten van telefoons. Ook verzorgen zij de doorbelasting van de gespreks- en abonnementskosten.

Fout in de gids gevonden?

Neem dan contact op met het secretariaat van uw afdeling.