Gedeelde tijdelijke schijfruimte

Het komt wel eens voor dat je een of meer grote bestanden naar iemand binnen de faculteit wilt sturen, mail is daarvoor ongeschikt. Om dit makkelijker te maken is er de netwerkschijf temp beschikbaar. Hier kun je tijdelijk grote bestanden plaatsen. Deze kunnen dan door iemand anders van deze locatie gekopiëerd worden.

C&CZ systemen Pad Instructies
Microsoft Windows \\temp-srv.science.ru.nl\temp schijf koppelen
Linux /vol/temp
Eigen Systeem Pad Instructies
Microsoft Windows \\temp-srv.science.ru.nl\temp schijf koppelen
macOS smb://temp-srv.science.ru.nl/temp schijf koppelen
Linux smb://temp-srv.science.ru.nl/temp schijf koppelen

Waarschuwing

Bedenk dat dit nadrukkelijk bedoeld is voor tijdelijke opslag, er worden geen backups van gemaakt en van de disk worden dagelijks alle bestanden ouder dan 3 weken verwijderd.

Persoonlijke tijdelijke opslag

De netwerkschijfnaam voor het tijdelijk opslaan van persoonlijke bestanden is onlyme. Deze schijf is alleen beschikbaar als een Windows netwerkschijf:

C&CZ systemen Pad Instructies
Microsoft Windows \\onlyme-srv.science.ru.nl\onlyme schijf koppelen

Info

Op door C&CZ beheerde Linux systemen is de onlyme-netwerkschijf niet beschikbaar. Voor het tijdelijk opslaan van prive-data op /vol/share wordt je geacht zelf de juiste permissies in te stellen

Eigen systeem Pad Instructies
Microsoft Windows \\onlyme-srv.science.ru.nl\onlyme schijf koppelen
macOS smb://onlyme-srv.science.ru.nl/onlyme schijf koppelen
Linux smb://onlyme-srv.science.ru.nl/onlyme schijf koppelen

Tijdstempels

Files in de temp-share worden automatisch opgeruimd op basis van de hun tijdstempels (timestamps). Sommige kopieerprogramma’s (zoals rsync) behouden de originele tijdstempels en dan worden mogelijk de oudere bestanden door de temp-schijf verwijderd. Werk daarom na het kopieren de tijdstempels bij, bijvoorbeeld met het volgende commando:

find /vol/temp/$USERNAME -exec touch {} +

Alternatief

Voor het versturen van bestanden tot 1TB is ook SURFfilesender geschikt.

Met SURFfilesender verstuur je vertrouwd grote bestanden, zoals onderzoeksdata. De bestanden zijn in Nederland opgeslagen. Versleuteling biedt extra veiligheid.