Draadloos netwerk Huygensgebouw blijft dekkend


Dit bericht is meer dan 5 jaar oud, het is misschien niet meer accuraat.

In het Huygensgebouw is kort na de oplevering een volledig dekkend wireless netwerk gerealiseerd. Uit metingen over langere tijd is gebleken dat de dekking daarvan dusdanig is, dat zo’n 25 van de 90 access points als overtollig beschouwd kunnen worden. Eind november - begin december 2007 worden deze access points dan ook verwijderd, zodat ze op andere plekken binnen de RU opnieuw ingezet kunnen worden. De volledige dekking in het Huygensgebouw blijft echter gewaarborgd.