Surfnet Usenet News voorziening wordt gestopt?


Dit bericht is meer dan 5 jaar oud, het is misschien niet meer accuraat.

Tijdens de RIO-vergadering van 27 maart deelde het UCI mee dat SURFnet de Surfnet Usenet News-dienst in de toekomst alleen nog aan universiteiten wil leveren als die er ca 12 k€/jaar voor betalen. Wie deze service van belang vindt voor het werk en niet eenvoudig bij alternatieven als Google groups terecht kan, kan zich bij C&CZ melden.