Personele wijzigingen bij C&CZ


Dit bericht is meer dan 5 jaar oud, het is misschien niet meer accuraat.

Per 1 september gaat Kees zich voornamelijk bezig houden met het leiden van het project voor de invoering van het universiteitsbrede roostersysteem op basis van Syllabus Plus. Daarom treedt hij terug als afdelingshoofd, al blijft hij wel als adviseur aan C&CZ verbonden. Hij wordt als afdelingshoofd opgevolgd door Peter , die op zijn beurt bij systeembeheer/ontwikkeling wordt opgevolgd door Caspar .