Opnieuw stroomstoring serverruimte HG04.070


Dit bericht is meer dan 5 jaar oud, het is misschien niet meer accuraat.

Op zaterdag 31 januari 2009, ’s nachts rond 03:00 uur is brandbeveiliging aan de stroomvoorziening van de computerruimte HG04.070 wederom geactiveerd, waardoor de stroomvoorziening volledig afgeschakeld werd. Ook deze keer was er geen sensor die een te hoge temperatuur heeft gedetecteerd.

Er is geen extra informatie beschikbaar gekomen die een meer definitieve aanwijzing kan geven over de oorzaak van de laatste ‘Noodstop’ van de UPS!

Om een nieuw onterecht brandalarm te voorkomen, kan alléén één (1) tijdelijk geplaatste, mechanische temperatuur-schakelaar de ‘Noodstop’ veroorzaken.

Het brand-beveiliging-schakelsysteem met de 4 temperatuur sensoren is afgekoppeld van de UPS-noodstop. Het systeem is wel werkend en nog steeds aangesloten op het gebouw-bewaking-systeem.

Er is ontdekt dat bij elke toegangsdeur een brand-sleutel-schakelaar aanwezig was, direct aangesloten op ‘Noodstop’. Deze schakelaars werden niet door het gebouwsysteem bewaakt. De schakelaars zijn afgekoppeld van de ‘Noodstop’ en worden nu wél middels het gebouwsysteem bewaakt.

Met deze opzet wordt bereikt:

  • dat er nog steeds een werkende brandbeveiliging is, met een tragere sensor op één (1) plaats (nabij de hot-spot).
  • dat een storing in het oude circuit of in de deurschakelaars wordt gedetecteerd, maar zeker géén noodstop veroorzaakt.
  • dat het ook duidelijk is wanneer een probleem in de UPS de ‘Noodstop’ veroorzaakt.

Afhankelijk van de toekomstige alarmen zullen nieuwe gegevens beschikbaar komen die inzicht geven in de problematiek.

Bij uitblijven van enig alarm, is afgesproken dat de huidige inrichting tenminste twee maanden in bedrijf blijft.