Web-applicatie voor aanwezigheid medewerkers


Dit bericht is meer dan 5 jaar oud, het is misschien niet meer accuraat.

Binnen diverse afdelingen van de Algemene Dienst van FNWI wordt sinds enige tijd gebruik gemaakt van een aanwezigheidsregistratie/kloksysteem gebaseerd op het open source systeem TimeTrex. Andere afdelingen die interesse hebben om het systeem te gebruiken voor een of meer medewerkers, kunnen zich melden bij C&CZ. Registratie gebeurt met pasjes of via het web. Het kan een goed hulpmiddel zijn voor het administreren van variabele werktijden. Het is een enigszins flexibel systeem, dat bijvoorbeeld ook op “automatisch klokken” ingesteld kan worden, zodat het dan alleen gebruikt wordt voor registratie van verlof, ziekte e.d. Er is overigens (nog) geen koppeling met de RU BASS-HRM registratie, die minstens eenmaal per kwartaal bijgewerkt moet worden.