Linux cups server en printen met gebruik van Kerberos tickets


Dit bericht is meer dan 5 jaar oud, het is misschien niet meer accuraat.

Vanaf november 2009 moest voor het afdrukken vanaf Linux naar een gebudgetteerde printer telkens uw accountwachtwoord worden ingetikt. Dit gaf soms problemen als de toepassing niet vanuit een terminal was gestart. Nu is er een CUPS-server drukwerk.science.ru.nl ingericht die voor gebudgetteerde printers authenticatie met een geldig Kerberos ticket vereist, waardoor het telkens intikken van het wachtwoord niet meer nodig is. Beheerde Linux PC’s met Fedora 8 en hoger maken al gebruik van deze CUPS-server. Een Kerberos ticket granting ticket kan men krijgen door kinit te tikken.

We zullen proberen deze CUPS-server zo aan te passen dat deze ook voor Windows IPP-printen gebruikt kan worden.