Nieuwe mail/agenda-service Share


Dit bericht is meer dan 5 jaar oud, het is misschien niet meer accuraat.

Het UCI heeft een nieuwe mail- en agenda-service voor de RU ontwikkeld. De nieuwe service heet Share en is gebaseerd op het open standards product Zimbra. Alle RU studenten en een deel van de RU medewerkers maakt al gebruik van Share. Voordat Share voor alle FNWI-medewerkers ingevoerd kan worden, moeten de FNWI Exchange accounts gemigreerd zijn. Dat kan pas wanneer een aantal tekortkomingen in Share is opgelost. Er is nog geen planning voor de invoering van Share bij FNWI te geven.