Ontwikkelingen ICT dienstverlening


Dit bericht is meer dan 5 jaar oud, het is misschien niet meer accuraat.

Op 1 september 2009 is GDI (Gebruikersdienst ICT) gevormd uit de voormalige Computer Ondersteuningsgroepen (COG’s) van de verschillende faculteiten en clusters van onze universiteit. Vanwege de bijzondere rol van ICT voor FNWI is C&CZ als facultaire ICT-dienst blijven bestaan.

Op grond van een besluit van het College van Bestuur worden RU-breed alle standaard Windows werkplekken en studenten-PC’s ondergebracht bij GDI. De overige ICT diensten bij FNWI blijven in beheer bij C&CZ. GDI bereidt momenteel de overname van de Windows werkplekken van de stafafdelingen alsmede alle onderwijs-PC’s voor. De gebruikers zullen ruim van tevoren worden geinformeerd over de wijzigingen die dit met zich meebrengt. Tot de overname, die gefaseerd zal plaatsvinden, blijft C&CZ verantwoordelijk voor alle ICT dienstverlening t.b.v. FNWI en blijven wij bereikbaar via de bekende kanalen.