Reference Manager licentie stopt eind 2011


Dit bericht is meer dan 5 jaar oud, het is misschien niet meer accuraat.

Jarenlang had het UMCN een licentie voor gebruik van Reference Manager binnen UMCN en RU. Binnen FNWI hebben sommige medewerkers gebruik gemaakt van deze licentie, in plaats van de RU-standaard EndNote. Per eind 2011 stopt het UMCN met deze licentie, omdat men over is gegaan op EndNote. Meer info over de overstap naar EndNote is te vinden op de website van de UB.