FNWI-onderwijsprijs 2011


Dit bericht is meer dan 5 jaar oud, het is misschien niet meer accuraat.

Op de nieuwjaarsreceptie van de faculteit werd de FNWI-onderwijsprijs 2011 uitgereikt aan C&CZ, voor de “jarenlange uitstekende ondersteuning van studenten en docenten”, aldus de unanieme jury. De decaan, die de prijs uitreikte, noemde enkele ontwikkelingen in de ICT-infrastructuur en de onderwijsondersteunende systemen en de nauwe samenwerking met docenten en studenten, waardoor producten worden ontwikkeld waar behoefte aan is. De FNWI-onderwijsprijs wordt sinds 2001 toegekend door vertegenwoordigers van de Facultaire Studenten Raad en van de opleidingscommissies (zowel studenten als docenten) en staat onder voorzitterschap van de vice-decaan onderwijs. De prijs bestaat uit een oorkonde en een kunstwerk van de hand van Anneke van Bergen. C&CZ is bijzonder vereerd met deze prachtige blijk van waardering.