Open inprikpunten met authenticatie in Library of Science en op insteekverdieping


Dit bericht is meer dan 5 jaar oud, het is misschien niet meer accuraat.

Sinds enige tijd zijn in de leeszaal van de bibliotheek en op de insteekverdieping boven het restaurant respectievelijk 32 en 64 geauthenticeerde netwerk-inprikpunten beschikbaar met een snelheid van 100 Mb/s. Sluit een computer aan met een (eigen) UTP-kabel en start een browser. Dan komt men terecht op een website waar men zich kan registreren met het personeelsnummer (U123456) of studentnummer (s123456) of scienceloginnaam@science.ru.nl. Daarna heeft men toegang tot Internet. De bedoeling is om in de toekomst alle openbaar toegankelijke actieve inprikpunten van authenticatie te voorzien. De techniek hierachter is Qmanage van Quarantainenet.