MS Visio en MS Project licentie stopt


Dit bericht is meer dan 5 jaar oud, het is misschien niet meer accuraat.

MS Visio en MS Project zijn per januari 2015 geen onderdeel meer van de eerder aangekondigde nieuwe overeenkomst 2015-2017 tussen SURFmarket en Microsoft. Voor zowel Visio als Project geldt een ‘grace period’ van 1 jaar, wat inhoudt dat reeds geïnstalleerde versies van deze producten tot eind 2015 zonder extra kosten mogen worden gebruikt. Om verrassingen per 1 januari 2016 te voorkomen, zal C&CZ al in de zomervakantie, eind juli, Visio en Project van de door C&CZ Beheerde Werkplekken verwijderen.