Datalekken: melden verplicht, boete volgt


Dit bericht is meer dan 5 jaar oud, het is misschien niet meer accuraat.

Per 1 januari 2016 zijn organisaties bij wet verplicht datalekken te melden. Als u merkt dat u onterecht toegang heeft tot persoonsgegevens, dan hoort u dat te melden, b.v. bij C&CZ en/of CERT-RU. Als u zelf werkt met persoonsgegevens, dan moet u veilig met die gegevens omgaan. Onveilig omgaan met persoonsgegevens kan tot een hoge boete leiden. De komende tijd zal extra aandacht geschonken worden aan het hierbij betrekken van de RU-gemeenschap.