Sinds kort is voor afdelingen van FNWI eLabFTW beschikbaar gemaakt. Dit is een gratis, veilig, modern en compliant open source electronisch lab notebook en database, waarmee verschillende teams (onderzoeksgroepen) hun experimenten efficiënt kunnen volgen en waarmee zij ook met een krachtige en flexibele database hun laboratorium kunnen beheren. Medewerkers van afdelingen die al gebruik maken van eLabFTW (in en om Moleculaire Biologie) kunnen zich zelf aanmelden op eLabFTW, voor nieuw toetredende afdelingen moet eerst in overleg met Postmaster een nieuw team gemaakt worden. Zie www.eLabFTW.net voor meer info.