Sinds begin dit jaar heeft de RU een contract gesloten met SURFcumulus voor de toegang tot 2 cloudleveranciers: AWS (Amazon Web Services) en Azure (Microsoft). C&CZ wil graag de mogelijkheden van het AWS cloudplatform breder onder de aandacht brengen bij onderzoekers en organiseert daarom een ‘Research Immersion Day’ i.s.m. AWS. Het programma voor deze Engelstalige middag:

13:00 – 13:05: Welcome 13:05 – 13:45: Research Computing on AWS (including short introductions on cost management, data privacy and sustainability)(various speakers) 13:45 – 14:25: Jupyter Notebooks on AWS (Nicolas Metallo) 14:25 – 14:30: Break 14:30 – 15:45: HPC on AWS (John Segers) 15:45 – 16:00: Q&A and closing

Het is een online meeting met behulp van Amazon Chime. Meeting info op verzoek. Achtergrondinformatie: https://aws.amazon.com/government-education/research-and-technical-computing.