Steeds meer wordt DMARC gebruikt als spamfilter, om bij binnenkomende mail te controleren of de afzender wel via deze weg mail mag sturen. Om hieraan te voldoen voor via Mailman verstuurde mails zal voor alle Mailman maillijsten in science.ru.nl binnenkort het From: afzender-adres gewijzigd worden in het lijstadres. Nu is het nog:

From: Some User <some.user@somewhere.domain> Sender: "listname" <listname-bounces@science.ru.nl>

Dit wordt aangepast naar

From: Some User via listname <listname@science.ru.nl> Reply-To: Some User <some.user@somewhere.domain> Sender: "listname" <listname-bounces@science.ru.nl>

Wie mail automatisch filtert of doorstuurt, moet misschien een filter wijzigen.