Sinds de zomer van 2021 worden de computers in het studielandschap (HG00.201) en de bibliotheek (HG00.011) bij FNWI niet meer beheerd door C&CZ, maar door het ILS. Dat maakt alle Windows-computers in alle RU-studielandschappen en bibliotheeklocaties uniform. Informatie over o.a. het reserveren van een werkplek en openingstijden vind je op de website van de Library of Science. Naast de door het ISC beheerde Windows computers, zijn er nog acht door C&CZ beheerde Linux computers aanwezig, vooraan in het studielandschap (HG00.201)