C&CZ maakt voor het merendeel van de services gebruik van vrije software en opensourcesoftware. Daarom is al enige tijd geleden het idee ontstaan dat de C&CZ-medewerkers elk jaar zouden stemmen welke projecten een donatie van C&CZ zouden krijgen. Dit jaar is de keus gevallen op de Mozilla Foundation. Veel mensen zullen de webbrowser Mozilla Firefox en de mailclient Mozilla Thunderbird kennen en er misschien elke dag urenlang gebruik van maken. Maar de Mozilla Foundation doet nog veel meer om te proberen te zorgen dat het internet een publieke hulpbron blijft, open en toegankelijk voor iedereen.