RU-mailbeheer liet weten dat gisteren het doorsturen naar externe (niet-RU) mailadressen is stopgezet zoals eerder aangekondigd. Helaas werd/wordt de mail van enkele tientallen Science-gebruikers niet doorgestuurd naar de Science mailservers. Deze mails zijn nog steeds te vinden in MS365 (RU-mail), hetzij in de Inbox of in de Verwijderde Items. RU-mailbeheer heeft toegezegd dat het doorsturen morgen gecorrigeerd zal worden.

Automatisch doorsturen van Science mail door medewerkers en studenten naar externe adressen is op 22 augustus stopgezet.

Zie ook cpk/1341.