De nieuwste versies van de Intel-compilers, beschikbaar onder de naam Intel oneAPI, hebben geen licentie meer nodig, ze zijn vrij te gebruiken. De 2023.2 versie is geïnstalleerd op door C&CZ beheerde Ubuntu systemen, clusternodes met Ubuntu 22.04 en loginservers. Wanneer ze beschikbaar zijn, zal het module commando

module avail

onder andere “compiler/latest” vermelden. Onder andere de compilers Intel C (icc) en Fortran (ifort) kunnen na het typen van:

module add compiler/latest

worden gebruikt.