Het open-source wiskundesoftwaresysteem SageMath versie 9.5 is geïnstalleerd op de Science loginservers en de clusternodes van JupyterHub, Digital Security en Wiskunde.

De missie van SageMath is het creëren van een levensvatbaar gratis open source alternatief voor Magma, Maple, Mathematica en Matlab.

SageMath bouwt voort op veel bestaande open-sourcepakketten: NumPy, SciPy, matplotlib, Sympy, Maxima, GAP, FLINT, R en nog veel meer. Gebruik hun gecombineerde kracht via een gemeenschappelijke, op Python gebaseerde taal of rechtstreeks via interfaces of wrappers.