Samenvatting
Begin 2014-10-15 03:44:00
Eind 2014-10-15 11:36:00
Getroffen vrijwel alles aan het netwerk in FNWI (Heyendaal-Oost)

De router die in het Huygensgebouw en omringende gebouwen alle IP-verkeer tussen subnetten regelt, kreeg het veel te druk. Hierdoor was netwerkverkeer, vooral UDP, problematisch. ISC netwerkbeheer heeft door het versimpelen van ACLs en verminderen van logging geprobeerd de drukte te verminderen. Om ca. 12:00 was het probleem voorlopig opgelost. C&CZ zal alle ACLs nog verder nalopen, met het doel om de router te ontlasten zonder de beveiliging voor aangesloten systemen te verminderen.