Samenvatting
Begin 2015-01-17 07:54:00
Eind 2015-01-17 09:11:00
Getroffen netwerk Huygensgebouw incl. draadloos en IP-telefonie

Zaterdagochtend, tijdens onderhoudswerkzaamheden van UVB en Liander aan de voedingstrafo’s in het Huygensgebouw is enkele malen onbedoeld de stroom kortstondig weggevallen, waarvan 1 keer voor het hele gebouw gedurende 1 minuut. Een groot deel van de netwerk-switches hebben geen UPS en zijn dus herstart. Na 09:11 waren alle switches weer operationeel.

Achtergrond: op 10 en 17 januari zijn onderhoudswerkzaamheden aan de voedingstrafo’s in Huygens uitgevoerd. Deze werkzaamheden moeten eens in de 5 jaar uitgevoerd worden. Omdat een spanningsonderbreking van 6-8 uur (duur van het onderhoud) voor FNWI onacceptabel is, zijn er afgelopen jaar bypasses aangelegd, zodat de trafo’s elkaar kunnen vervangen. De kans dat er spanningsuitval zou optreden werd vooraf bijzonder klein geacht. De volgende keer dat een dergelijk onderhoud gepland wordt, in 2020, zal iedereen vooraf geïnformeerd worden.