Samenvatting
Begin 2023-08-31 00:00:00
Eind 2023-09-14 16:34:00
Getroffen Gebruikers die de FNWI Nieuwsbrief en het Radboud Weekbericht op Science mailservers ontvangen

De FNWI Nieuwsbrief wordt gestuurd vanaf een @ru.nl mail-adres. Onlangs is de @ru.nl mailservice aangepast door Exchange Online Protection (EOP) toe te voegen. Voor de RU is EOP de opvolger van het Proofpoint e-mail beveiligingsfilter. EOP voegde een mail headerregel toe aan de nieuwsbrief:

List-Unsubscribe: https://c8ce19ec62454d21b73b7d5a25559d8f.svc.dynamics.com/t/lu/7...

waardoor de mail beoordeeld werd als spam door het Science spamfilter SpamAssassin

1.1 URI_HEX URI: URI hostname has long hexadecimal sequence

Toen we dat doorhadden, hebben we het afzenderadres communications-science@ru.nl op de welkomlijst gezet op 7 september, zodat die mail nooit vals positief als spam aangemerkt wordt. Op 14 september is ook communicatie@ru.nl op de welkomlijst gezet, omdat het Radboud Weekbericht hetzelfde probleem heeft.