RU digitaal toetsen en Chromebooks

Om digitaal toetsen op grote schaal aan te kunnen bieden, heeft de RU ca. 1000 Chromebooks aangeschaft. Ook is gekozen voor de gebruikersvriendelijke toetssoftware Cirrus Assessment. In de toekomst zal de facultaire digitale toetsomgeving (TAO, zie onder) alleen nodig zijn voor toetsen die Cirrus niet aankan. Ook is het draadloze netwerk van het Gymnasion/RSC geschikt gemaakt om dit grote aantal Chromebooks van een goed draadloos netwerk te voorzien. Meer informatie hierover is te vinden op de RU-pagina over digitaal toetsen.

Op Chromebooks kunnen alleen webgebaseerde applicaties worden aangeboden, in een browser. In juni 2018 is succesvol een toets afgenomen bij meer dan 300 studenten Informatica, met gebruik van een Windows-applicatie (een moderne programmeeromgeving) die via Amazon Appstream 2.0 in een apart tabblad van de Safe Exam Browser op deze Chromebooks werkte.

Facultaire digitale toetsomgeving: TAO

Er is een digitale toetsomgeving beschikbaar, gebaseerd op het open source product TAO Testing, die voor zowel summatief als formatief toetsen gebruikt kan worden. Hoewel TAO een groot aantal vraagtypes kent, wordt slechts een selectie hiervan ondersteund bij de operationele omgeving van FNWI:

De TAO-omgeving bevat zelf b.v. geen mogelijkheid om wiskundige of chemische formules in te voeren in de antwoorden. Zulke formules kunnen op redelijke schaal wel gebruikt worden in de toetsvragen. Het is wel mogelijk om in TAO computer broncode in te voeren maar alleen in een vrij tekstveld, niet in een vorm die in de buurt komt van de programmeeromgevingen die we tegenwoordig gewend zijn. In dit soort gevallen kan er een programmeeromgeving, naast de browser waarin TAO wordt gebruikt, worden gedraaid. Er zijn toetsen afgenomen waarbij naast de toetssoftware ook Windows Paint, Microsoft Word, Clean en Virtual NMR zijn gebruikt.

Onderdelen

De facultaire toetsomgeving bestaat uit vijf delen, allemaal web-gebaseerd:

 1. Een “database” omgeving waarin docenten vragen kunnen samenstellen en hun verzameling toetsvragen kunnen beheren.
 2. Een “authoring” omgeving waarin docenten tentamens kunnen samenstellen met de vragen uit de database.
 3. Een “testing” (toets)omgeving waarin tentamens worden afgenomen. The toetsen vinden plaats op de PC’s in de pc onderwijsruimtes die door C&CZ worden beheerd, met Safe Exam Browser.
 4. Een “grading” omgeving waarin de antwoorden kunnen worden beoordeeld.
 5. Een “review” omgeving waarmee deelnemers inzage in de gemaakte toets kunnen krijgen.

Al deze omgevingen bestaan en zijn operationeel.

Voor- en nadelen van digitaal toetsen

De voordelen zijn groot.

 1. Correctie en beoordeling, vooral voor een groot aantal deelnemers, kan sneller worden uitgevoerd.
  1. Antwoorden op open vragen worden ingetypt i.p.v. geschreven en zijn daardoor veel beter leesbaar.
  2. Multiple choice vragen kunnen automatisch worden beoordeeld.
 2. Naarmate de database met toetsvragen groeit, wordt het eenvoudiger voor docenten om toetsen samen te stellen.
 3. Voor de meeste studenten is typen en klikken handiger dan schrijven.
 4. Voor Informatica-cursussen, vooral op het gebied van programmeren, is de mogelijkheid om code te typen en verbeteren een enorme verbetering t.o.v. het schrijven van code op papier.
 5. De cursus-enquete (Alice) is geïntegreerd aan het einde van de digitale toets, waardoor de response op de enquête enorm is gestegen.

Er zijn ook nadelen:

 1. Digitaal toetsen introduceert nieuwe fraude-risico’s. Het kan lastig zijn om deze allemaal uit te sluiten.
 2. Digitaal toetsen legt beslag op de beschikbare PC’s voor studenten. Dit probleem neemt toe naarmate het gebruik van digitaal toetsen toeneemt. Zie Chromebooks.
 3. De PC’s in de computerruimtes zijn niet beschermd tegen stroomuitval. Bij een langdurige uitval kan een digitaal tentamen niet doorgaan.
 4. Op dit moment is het niet eenvoudig mogelijk om te werken met wiskundige of chemische formules, reactievergelijkingen, diagrammen, of welke andere vorm van input anders dan gewone tekst.