Overzicht van email codes

ALICE-1

Dit is een email waarin wordt uitgenodigd om aan een cursusevaluatie deel te nemen.

 • Aan wie? Alle studenten die zich voor het tentamen van de betreffende cursus hebben ingeschreven in OSIRIS.
 • Wanneer? Normaliter op de dag van het tentamen (ongeveer om 17:00).

ALICE-2

Dit is een herinneringsmail waarin nogmaals wordt verzocht om aan een cursusevaluatie deel te nemen.

 • Aan wie? Alle studenten die zich voor het tentamen van de betreffende cursus hebben ingeschreven in OSIRIS en de enquête nog niet hebben ingevuld.
 • Wanneer? Vijf dagen na de ALICE-1 email, dus normaliter vijf dagen na het tentamen.

ALICE-3

Dit is een email waarin het resultaat van de feedback van een cursus wordt teruggekoppeld aan studenten.

 • Aan wie? Alle studenten die de enquête hebben kunnen invullen.
 • Wanneer? De cursussen van een bepaald kwartaal worden aan het eind van het erop volgende kwartaal teruggekoppeld.

ALICE-4

Dit is een email waarin het resultaat van de feedback wordt teruggekoppeld aan de docent/cursuscoordinator van die cursus.

 • Aan wie? De docent/cursuscoordinator van de cursus.
 • Wanneer? De cursussen van een bepaald kwartaal worden aan het eind van het erop volgende kwartaal teruggekoppeld.

CUDO-1

Dit is een email waarin de docent/cursuscoordinator op de hoogte wordt gesteld van het feit dat de studentenevaluatie klaar is (en de resultaten in het cursusdossier staan) en tevens wordt uitgenodigd om de docentevaluatie te schrijven.

 • Aan wie? De docent/cursuscoordinator van de cursus.
 • Wanneer? Op het moment dat de studentenevaluatie klaar is, normaliter twee weken na het tentamen.

Zie voor meer informatie omtrent het cursusdossier https://eduview.science.ru.nl/redirect_link/fnwi/cursusdossier/
Het docentenevaluatieformulier is te vinden via de pagina https://eduview.science.ru.nl/redirect_link/fnwi/formulieren/

CUDO-2

Dit is een email waarin de docent/cursuscoordinator eraan wordt herinnerd om de docentevaluatie te schrijven.

 • Aan wie? De docent/cursuscoordinator van de cursus.
 • Wanneer? Twee weken nadat de studentenevaluatie klaar is, normaliter vier weken na het tentamen.
 • Extra voorwaarde? Er staat nog geen docentenevaluatie PDF bestand in het cursusdossier.

Zie voor meer informatie omtrent het cursusdossier https://eduview.science.ru.nl/redirect_link/fnwi/cursusdossier/
Het docentenevaluatieformulier is te vinden via de pagina https://eduview.science.ru.nl/redirect_link/fnwi/formulieren/

CUDO-3

Dit is een email naar de secretarissen/voorzitters van een OLC waarin wordt gemeld welke cursussen de week erop in principe door de betreffende OLC beoordeeld zou moeten kunnen worden.

 • Aan wie? De secretaris/voorzitter van een OLC.
 • Wanneer? Normaliter vijf weken na het tentamen.

REMA-1

Dit is een email die verzonden wordt zodra er een nieuw incident wordt gerapporteerd via het LimeSurvey incidentenformulier.

 • Aan wie? Medewerkers van de ARBO-dienst van de faculteit waar het incident plaatsvond.
 • Wanneer? Direct na versturing van het formulier.

ROUNDCUBE-1

 • Aan wie? Gebruikers van de Roundcube webmaildienst.
 • Wanneer? Als er bij het instellen van filters in Roundcube bestaande Sieve filters worden aangetroffen.
 • Waarom? Bestaande Sieve filters zijn wel actief, maar worden niet weergegeven in Roundcube.
 • Wat te doen? Verwijder de Sieve filters en stel ze opnieuw in met Roundcube. Zegt dit u niks, neem dan contact op met C&CZ!.

PRINTBUDGET-1

Deze mail wordt gestuurd om u te attenderen op een te laag printbudget.

 • Aan wie? Gebruikers van wie het persoonlijk printbudget te laag is geworden.
 • Wanneer? Binnen een kwartier nadat het printbudget te laag is geworden.

PRINTBUDGET-2

Deze mail wordt gestuurd om u te attenderen op een te laag geworden groepsprintbudget.

 • Aan wie? De eigenaren van een groepsprintbudget dat onder de gekozen ondergrens is gekomen.

Deze ondergrens kan per groepsbudget gezet worden.

 • Wanneer? Binnen een kwartier nadat het printbudget onder de ondergrens is gekomen.

PRINTBUDGET-3

Deze mail wordt gestuurd om u te attenderen op een te laag geworden printbudget.

 • Aan wie? De eigenaren van een printbudget dat onder de -5.00 euro is gekomen.
 • Wanneer? Zolang het printbudget te negatief is, elke zondag om 20:35.

DIY-1

Deze mail wordt gestuurd om u te informeren over het bereiken van de controledatum van Science login.

 • Aan wie? ICT contactpersonen.
 • Wanneer? Elke maandagmorgen om 10 uur. En alleen als de controledatum van 1 of meerdere logins is bereikt.

Op de “Mijn accounts”-pagina van DHZ kunt u zien van wie u ICT contactpersoon bent.

DIY-2

Deze mail wordt gestuurd om u te informeren over het bereiken van de controledatum van uw Science login.

 • Aan wie? Aan eigenaar login.
 • Wanneer? Om 10:00 op de dag dat de controle datum is bereikt.

LOGIN-1

Deze mail wordt gestuurd om u te informeren over het aanmaken van een Science login voor u.

 • Aan wie? Degene waarvoor een Science login (account, loginnaam en wachtwoord) gemaakt is.
 • Wanneer? Elke werkdag om 19:00 uur wordt een mail gestuurd naar de die dag aangemaakte logins.

LOGIN-3

Deze e-mail dient als herinnering dat Science Logins die aan uw account is gekoppeld binnenkort verloopt.

 • Ontvanger: De aangewezen contactpersoon voor de [Science Login] die binnenkort verloopt.
 • Timing: Elke maandag (indien van toepassing)

NEWLOGIN-1

Deze mail wordt naar de contacpersoon gestuurd die een nieuwe Science login heeft aangevraagd.

 • Aan wie? Contactpersonen die een Science login hebben aangevraagd.
 • Wanneer? Zodra de login is aangemaakt.

PASSWORDRESET-1

Deze mail wordt gestuurd om u een nieuw initiëel wachtwoord voor uw Science login te geven.

 • Aan wie? Degene die om een wachtwoord reset van zijn science login heeft gevraagd.
 • Wanneer? Direct nadat het wachtwoord door een systeembeheerder is aangepast.

PASSWORDRESET-2

Deze mail wordt aan u als contactpersoon gestuurd na het indienen van een wachtwoord-reset verzoek van een van de door u beheerde Science logins

 • Aan wie? Aanvrager van een wacthwoord reset.
 • Wanneer? Direct nadat het wachtwoord door een systeembeheerder is aangepast.